instagram  telegram 2

Телефон: 066 183-78-12

    sd

     Проблемный кредит: защита в суде Ваших прав.

Предлагаю Вашему вниманию ознакомиться с некоторыми недавними решениями судов, в которых суд встал на защиту кредитного должника, а также признал незаконными действия исполнительной службы и отменил ряд актов последнего, в том числе и «Акт о проведении публичных торгов».

 Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду по справі : № 2а/0470/12926/12 від 09 листопада 2012 р. – «Адміністративний позов задоволено у повному обсязі».

Витяг: 

«Суд критично ставиться до посилання представника відповідача та третьої особи про те, що при описі та арешті майна боржника була присутня родичка ОСОБА_6, якій було нарочно вручено копію постанови про відкриття виконавчого провадження та зобов'язано її передати боржнику, оскільки в силу приписів статті 31 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-XIV боржник вважається повідомленим про відкриття виконавчого провадження, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.

За таких обставин суд приходить до висновку щодо неналежного виконання відповідачем обов'язку скерувати боржнику постанови про відкриття виконавчого провадження.»

«Як вбачається з матеріалів справи, звіт про оцінку арештованого майна складено експертом 07.02.2012 року, тобто за день до винесення постанови від 08.02.2012 року про призначення експерта та за дві дні до ознайомлення експертом з даною постановою. Таким чином, суд приходить до висновку, що експерт не мав права здійснювати оцінку про вартість об'єкту, оскільки станом на 07.02 2012 року експерт ще не був учасником виконавчого провадження, тому висновки, викладені в звіті про вартість майна, не несуть юридичних наслідків, а торги на підставі даного звіту відбулись незаконно

«Згідно частини 5 статті 58 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-XIV звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом шести місяців з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно. Оскільки датою складання звіту є 07.02.2012 року, то звіт про вартість квартири був дійсний до 07.08.2012 року, а тому призначення торгів на 27.08.2012 року на основі звіту експерта відбулось з порушенням норм законодавства України».

«Статтею 39 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 року № 898-IV передбачено, що у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні; спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки;початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації. 

На підставі викладеного, суд робить висновок про те, що реалізація квартири позивача здійснювалась з порушенням норм Закону України «Про іпотеку»