я     instagram   telegram 2

   

      

earth.jpg

Проблемный кредит: защита в суде Ваших прав.

    sd

     Проблемный кредит: защита в суде Ваших прав.

Предлагаю Вашему вниманию ознакомиться с некоторыми недавними решениями судов, в которых суд встал на защиту кредитного должника, а также признал незаконными действия исполнительной службы и отменил ряд актов последнего, в том числе и «Акт о проведении публичных торгов».

 Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду по справі : № 2а/0470/12926/12 від 09 листопада 2012 р. – «Адміністративний позов задоволено у повному обсязі».

Витяг: 

«Суд критично ставиться до посилання представника відповідача та третьої особи про те, що при описі та арешті майна боржника була присутня родичка ОСОБА_6, якій було нарочно вручено копію постанови про відкриття виконавчого провадження та зобов'язано її передати боржнику, оскільки в силу приписів статті 31 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-XIV боржник вважається повідомленим про відкриття виконавчого провадження, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.

За таких обставин суд приходить до висновку щодо неналежного виконання відповідачем обов'язку скерувати боржнику постанови про відкриття виконавчого провадження.»

«Як вбачається з матеріалів справи, звіт про оцінку арештованого майна складено експертом 07.02.2012 року, тобто за день до винесення постанови від 08.02.2012 року про призначення експерта та за дві дні до ознайомлення експертом з даною постановою. Таким чином, суд приходить до висновку, що експерт не мав права здійснювати оцінку про вартість об'єкту, оскільки станом на 07.02 2012 року експерт ще не був учасником виконавчого провадження, тому висновки, викладені в звіті про вартість майна, не несуть юридичних наслідків, а торги на підставі даного звіту відбулись незаконно

«Згідно частини 5 статті 58 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-XIV звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом шести місяців з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно. Оскільки датою складання звіту є 07.02.2012 року, то звіт про вартість квартири був дійсний до 07.08.2012 року, а тому призначення торгів на 27.08.2012 року на основі звіту експерта відбулось з порушенням норм законодавства України».

«Статтею 39 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 року № 898-IV передбачено, що у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні; спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки;початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації. 

На підставі викладеного, суд робить висновок про те, що реалізація квартири позивача здійснювалась з порушенням норм Закону України «Про іпотеку»

Налоговые споры, податкові спори, налоговый адвокатподаткові накладні, виключення з ризикових, подання таблиці, зупинення реєстрації податкових накладних, реєстр накладних, пояснення, ризикові контрагенти, оскарження рішення комісії, розшифрування, ПН, РК, податкова, ДПС,таможенные, фіскальні органи,  ДФС, ППР, ТТН, податкові – повідомлення рішення, фиктивная сделка, БЕЗТОВАРНОСТЬ ОПЕРАЦИИ, безтоварність господарської операції, практика єспл, європейський суд, СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ, податкова перевірки, заперечення на акт перевірки, недопуск перевіряючих, фіктивний контрагентвідмова в реєстрації, ПН, податкова накладна, ПДВ,  НДС, обжалование налоговых уведомлений - решений, Акт налоговой проверки, ипотека, іпотека, застава, поручительство, кредит, депозит, банк, споживач, права потребителя, Закон, кодекс, постанова, пленум, проценты, пеня, штраф, доллар, гривна, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФО, кредитор, акцепт,  вклад,  требования, сделка, хозяйственные споры, банкротство, ликвидация, недійсний правочин, визнання недійсним, купля – продажа, право власності, собственность, судебная практика, позовна давність, обшук, обыск, слідчий суддя, прокурор, протокол, иск,  апелляционная жалоба, суд, судебный сбор, юрист, судебная защита, Адвокаты Киева, юрист Киев, Адвокат Морозов Евгений Александрович, боржник,  валютний курс, взыскание, виконавче провадження, виконавчий збір, Европейский суд, експертна оцінка ринкової вартості нерухомого майна, забезпечення позову, заборгованість, заборона, ззадолженность, займ,  исковая давность,  исполнительное производство,  кредит, кредитор, купівля-продаж,  ликвидация,  мораторій, НБУ, нерухоме майно, неустойка, нікчемний, нововиявлені обставини, ообеспечение иска, обжалование, податкова вимога, податкове повідомлення – рішення, податкові органи, подсудность, позов, Позовна давність,  поручитель, постанова, поступка, ППР, Правочин, проценты, процессуальный срок, публичные торги, развод, раздел имущества,  рассписка, реєстраційний номер облікової картки, реконструкція предмету іпотеки, решение суда, сделка неуполномоченным лицом, скарга, скасування постанови, следователь,  слідчий, спільна сумісна власність подружжя, спор, срок, страхування, строк, стягнення, стягувач, суд, суддя, судебная практика, таможня, торги, транспортний засіб, транспортный налог, ТТН,  уступка право вимоги,  ухвала суду, ущерб,  факторинг, ФГВФО, фиктивное предпринимательство, фіскальні органи,  цінні папери, частки спадщини, шлюбний договір, штраф, юридическая консультация, юрисдикція, юрист, юстиция