instagram  telegram 2

Телефон: 066 183-78-12

ПОДАТКОВА ПРАКТИКА:

 • Податкові консультації;
 • Відповіді на запити контролюючих органів;
 • Юридичний супровід та інформаційне консультування при проведенні перевірок податковими та іншими контролюючими органами;
 • Правовий аналіз господарсько-правових відносин з контрагентами, виявлення та попередження податкових ризиків;
 • Підготовка мотивованих заперечень на Акт перевірки, пояснень, скарг та інших процесуальних документів з урахуванням тенденцій сучасної судової практики;
 • Адміністративне оскарження протиправних рішень, дій та/або бездіяльності контролюючих органів;
 • Судове оскарження наказів про проведення перевірки та податкових повідомлень – рішень прийнятих органами ДПС за наслідками перевірки платника податків.

РОЗБЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ / ВИКЛЮЧЕННЯ З РИЗИКОВИХ ПЛАТНИКІВ

Адміністративна процедура оскарження:

1) Подання пояснень на заблоковану податкову накладну/розрахунок коригування до Регіональної комісії ДПС через Електронний кабінет платника податків для цього проведемо:

 • аналіз квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної;
 • формування, складання та подання таблиці даних, пояснення та необхідних документів до Комісії регіонального рівня для прийняття рішення про поновлення реєстрації податкової накладної.

2) Подання скарги в разі відмови в реєстрації податкової накладної до Центральної комісії ДПС:

 • оскарження рішення податкової (подання скарги протягом 10 робочих днів) про відмову в реєстрації податкової накладної в адміністративному порядку до Комісії центрального рівня Державної податкової служби з урахуванням характеру відмови;

Судова процедура оскарження:

 1) Звернення з позовом до суду, після застосування процедури адміністративного оскарження, протягом 3-х місяців, після отримання рішення на скаргу:

 • оскарження рішення ДПС (Державної податкової служби) про відмову в проведені реєстрації податкової накладної до адміністративного суду;

або

2) Звернення з позовом до суду, без попереднього адміністративного оскарження (з урахуванням строку на оскарження у 6 місяців):

 • отримання рішень про визнання дій ДПС протиправними та про проведення реєстрації податкової накладної;
 • встановлення судового контролю за виконанням рішення суду;
 • примусове виконання рішення суду з реєстрації податкової накладної;
 • стягнення витрат на правову допомогу та судових витрат.

«ВИКЛЮЧЕННЯ З РИЗИКОВИХ»

 • отримання рішення про визнання платника податків, таким, що не відповідає критеріям ризиковості;
 • подання на розгляд комісії пояснень та необхідних первинних документів для виключення з переліку ризикових;
 • подання адвокатського запиту, для отримання інформації про підстави прийняття вказаного рішення;
 • аналіз рішення та складання позовної заяви про визнання дій податкової неправомірними та виключення платника з реєстру ризикових;
 • представництво інтересів Платника в адміністративному суді;
 • примусове виконання рішення суду про виключення підприємства з переліку ризикових.
 • стягнення витрат на правову допомогу та судових витрат

Правовое сопровождение финансово – хозяйственной деятельности предприятий, СПД (абонентское обслуживание) – эксклюзивное предложение на рынке юридических услуг.

Правовое сопровождение бизнеса, представительство интересов предприятия, подготовка процессуальной документации, судебное представительство/защита.

Противодействие кредитно – финансовым учреждениям/споры с банками/ проблемные кредиты/принудительные торги/исполнительное производство

- признание недействительными кредитных договоров в иностранной валюте, признание недействительными обеспечительных договоров (поручительство, ипотека, залог и.т.д.), оспаривание повышения процентной ставки, обжалование финансовых санкций ( пени, штрафы и.т.д.) выработка стратегий правовой защиты, представительство на стадии исполнительного производства, а также правовая защита при принудительной реализации имущества;

Гражданские и хозяйственные споры. Судебная защита/представительство.

- правовой анализ и досудебная подготовка документации, разработка стратегий правовой защиты, подготовка претензий, исков, жалоб, ходатайств, писем, апелляционных/кассационных жалоб, возражений, представительство в судах всех инстанций, контроль и сопровождение при обеспечения выполнении судебных решений в органах исполнительной службы;

Взыскание всех видов задолженностей

- подготовка писем, претензий, исков, возражений, представительство в судах всех инстанций;

Взыскание материального и морального вреда

- подготовка писем, претензий, исков, возражений, представительство в судах всех инстанций;

Наследственное право

- возобновление сроков на принятие наследства, обжалование завещания, защита прав наследников

Административные правоотношения

- представительство в государственных органах (налоговая, МВС, суды, исполнительная служба, прокуратура и.т.д.), подготовка исков, ходатайств, заявлений, возражений;

- оспаривание неправомерных решений, обжалование постановлений, судебная защита;

- споры с фискальными органами, обжалование решений – уведомлений налоговой службы, представительство интересов в судах, подготовка процессуальной документации.