я     instagram   telegram 2

   

      

consult.jpg

Виды деятельности

ПОДАТКОВА ПРАКТИКА:

 • Податкові консультації;
 • Відповіді на запити контролюючих органів;
 • Юридичний супровід та інформаційне консультування при проведенні перевірок податковими та іншими контролюючими органами;
 • Правовий аналіз господарсько-правових відносин з контрагентами, виявлення та попередження податкових ризиків;
 • Підготовка мотивованих заперечень на Акт перевірки, пояснень, скарг та інших процесуальних документів з урахуванням тенденцій сучасної судової практики;
 • Адміністративне оскарження протиправних рішень, дій та/або бездіяльності контролюючих органів;
 • Судове оскарження наказів про проведення перевірки та податкових повідомлень – рішень прийнятих органами ДПС за наслідками перевірки платника податків.

РОЗБЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ / ВИКЛЮЧЕННЯ З РИЗИКОВИХ ПЛАТНИКІВ

Адміністративна процедура оскарження:

1) Подання пояснень на заблоковану податкову накладну/розрахунок коригування до Регіональної комісії ДПС через Електронний кабінет платника податків для цього проведемо:

 • аналіз квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної;
 • формування, складання та подання таблиці даних, пояснення та необхідних документів до Комісії регіонального рівня для прийняття рішення про поновлення реєстрації податкової накладної.

2) Подання скарги в разі відмови в реєстрації податкової накладної до Центральної комісії ДПС:

 • оскарження рішення податкової (подання скарги протягом 10 робочих днів) про відмову в реєстрації податкової накладної в адміністративному порядку до Комісії центрального рівня Державної податкової служби з урахуванням характеру відмови;

Судова процедура оскарження:

 1) Звернення з позовом до суду, після застосування процедури адміністративного оскарження, протягом 3-х місяців, після отримання рішення на скаргу:

 • оскарження рішення ДПС (Державної податкової служби) про відмову в проведені реєстрації податкової накладної до адміністративного суду;

або

2) Звернення з позовом до суду, без попереднього адміністративного оскарження (з урахуванням строку на оскарження у 6 місяців):

 • отримання рішень про визнання дій ДПС протиправними та про проведення реєстрації податкової накладної;
 • встановлення судового контролю за виконанням рішення суду;
 • примусове виконання рішення суду з реєстрації податкової накладної;
 • стягнення витрат на правову допомогу та судових витрат.

«ВИКЛЮЧЕННЯ З РИЗИКОВИХ»

 • отримання рішення про визнання платника податків, таким, що не відповідає критеріям ризиковості;
 • подання на розгляд комісії пояснень та необхідних первинних документів для виключення з переліку ризикових;
 • подання адвокатського запиту, для отримання інформації про підстави прийняття вказаного рішення;
 • аналіз рішення та складання позовної заяви про визнання дій податкової неправомірними та виключення платника з реєстру ризикових;
 • представництво інтересів Платника в адміністративному суді;
 • примусове виконання рішення суду про виключення підприємства з переліку ризикових.
 • стягнення витрат на правову допомогу та судових витрат

Правовое сопровождение финансово – хозяйственной деятельности предприятий, СПД (абонентское обслуживание) – эксклюзивное предложение на рынке юридических услуг.

Правовое сопровождение бизнеса, представительство интересов предприятия, подготовка процессуальной документации, судебное представительство/защита.

Противодействие кредитно – финансовым учреждениям/споры с банками/ проблемные кредиты/принудительные торги/исполнительное производство

- признание недействительными кредитных договоров в иностранной валюте, признание недействительными обеспечительных договоров (поручительство, ипотека, залог и.т.д.), оспаривание повышения процентной ставки, обжалование финансовых санкций ( пени, штрафы и.т.д.) выработка стратегий правовой защиты, представительство на стадии исполнительного производства, а также правовая защита при принудительной реализации имущества;

Гражданские и хозяйственные споры. Судебная защита/представительство.

- правовой анализ и досудебная подготовка документации, разработка стратегий правовой защиты, подготовка претензий, исков, жалоб, ходатайств, писем, апелляционных/кассационных жалоб, возражений, представительство в судах всех инстанций, контроль и сопровождение при обеспечения выполнении судебных решений в органах исполнительной службы;

Взыскание всех видов задолженностей

- подготовка писем, претензий, исков, возражений, представительство в судах всех инстанций;

Взыскание материального и морального вреда

- подготовка писем, претензий, исков, возражений, представительство в судах всех инстанций;

Наследственное право

- возобновление сроков на принятие наследства, обжалование завещания, защита прав наследников

Административные правоотношения

- представительство в государственных органах (налоговая, МВС, суды, исполнительная служба, прокуратура и.т.д.), подготовка исков, ходатайств, заявлений, возражений;

- оспаривание неправомерных решений, обжалование постановлений, судебная защита;

- споры с фискальными органами, обжалование решений – уведомлений налоговой службы, представительство интересов в судах, подготовка процессуальной документации.

 

 

Налоговые споры, податкові спори, налоговый адвокатподаткові накладні, виключення з ризикових, подання таблиці, зупинення реєстрації податкових накладних, реєстр накладних, пояснення, ризикові контрагенти, оскарження рішення комісії, розшифрування, ПН, РК, податкова, ДПС,таможенные, фіскальні органи,  ДФС, ППР, ТТН, податкові – повідомлення рішення, фиктивная сделка, БЕЗТОВАРНОСТЬ ОПЕРАЦИИ, безтоварність господарської операції, практика єспл, європейський суд, СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ, податкова перевірки, заперечення на акт перевірки, недопуск перевіряючих, фіктивний контрагентвідмова в реєстрації, ПН, податкова накладна, ПДВ,  НДС, обжалование налоговых уведомлений - решений, Акт налоговой проверки, ипотека, іпотека, застава, поручительство, кредит, депозит, банк, споживач, права потребителя, Закон, кодекс, постанова, пленум, проценты, пеня, штраф, доллар, гривна, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФО, кредитор, акцепт,  вклад,  требования, сделка, хозяйственные споры, банкротство, ликвидация, недійсний правочин, визнання недійсним, купля – продажа, право власності, собственность, судебная практика, позовна давність, обшук, обыск, слідчий суддя, прокурор, протокол, иск,  апелляционная жалоба, суд, судебный сбор, юрист, судебная защита, Адвокаты Киева, юрист Киев, Адвокат Морозов Евгений Александрович, боржник,  валютний курс, взыскание, виконавче провадження, виконавчий збір, Европейский суд, експертна оцінка ринкової вартості нерухомого майна, забезпечення позову, заборгованість, заборона, ззадолженность, займ,  исковая давность,  исполнительное производство,  кредит, кредитор, купівля-продаж,  ликвидация,  мораторій, НБУ, нерухоме майно, неустойка, нікчемний, нововиявлені обставини, ообеспечение иска, обжалование, податкова вимога, податкове повідомлення – рішення, податкові органи, подсудность, позов, Позовна давність,  поручитель, постанова, поступка, ППР, Правочин, проценты, процессуальный срок, публичные торги, развод, раздел имущества,  рассписка, реєстраційний номер облікової картки, реконструкція предмету іпотеки, решение суда, сделка неуполномоченным лицом, скарга, скасування постанови, следователь,  слідчий, спільна сумісна власність подружжя, спор, срок, страхування, строк, стягнення, стягувач, суд, суддя, судебная практика, таможня, торги, транспортний засіб, транспортный налог, ТТН,  уступка право вимоги,  ухвала суду, ущерб,  факторинг, ФГВФО, фиктивное предпринимательство, фіскальні органи,  цінні папери, частки спадщини, шлюбний договір, штраф, юридическая консультация, юрисдикція, юрист, юстиция