instagram  telegram 2

Телефон: 066 183-78-12

Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України в п. 2 постанови від 18.12.2009 року № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства відповідно до статті 2 ЦПК України, вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин відповідно до статті 8 ЦПК України, а також правильно витлумачив ці норми. Якщо спірні правовідносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права).

У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

Отже, аналогію закону можна застосовувати виключно у разі подібності спірних неврегульованих правовідносин (Постанова Верховного суду України від 15.04.2015 р. у справі № 3-39гс15, ЄДРСРУ № 43675390).

Правова позиція щодо можливості застосування аналогії процесуального закону (щодо наслідків пропущення строків звернення до адміністративного суду) висловлена в ухвалі Верховного Суду України від 06.04.2016 року по справі № 808/2511/15.

ВАЖЛИВО: В юриспруденції розроблені способи заповнення прогалин  в  процесі  застосування  закону,  які  отримали   назву  аналогії. Розрізняють: аналогію закону -  рішення  справи  або  окремого  юридичного питання  на основі правової норми,  розрахованої на схожі випадки. Застосування аналогії забороняється,  якщо вона  прямо  заборонена законом  чи  якщо  закон  пов'язує  настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм;     аналогію права  -  рішення  справи  чи конкретного юридичного питання на  основі  принципів  права,  загальних  начал  і  змісту законодавства.    

При вирішенні справи по аналогії закону чи аналогії права обов'язковим є дотримання таких умов:

- аналогія допустима лише у випадку  повної  чи  часткової відсутності правових норм;

- суспільні відносини, до яких застосовується аналогія, повинні знаходитися у сфері правового регулювання;

- повинна бути схожість між обставинами справи і наявною нормою за суттєвими юридичними ознаками;

- пошук норми, що регулює аналогічний випадок, повинен здійснюватися  спочатку в актах тієї ж галузі права, у випадку відсутності - в іншій галузі права і у законодавстві в цілому;

- винесене у процесі використання аналогії правове рішення не повинно суперечити нормам закону, його меті;

- обов'язково повинно бути мотивоване пояснення причин застосування рішення по аналогії до конкретного випадку (Ухвала ВАСУ від 18 жовтня 2017 р. у справі № К/800/33693/16, ЄДРСРУ № 69859158 та  лист Міністерства юстиції України від 30.01.2009 р. N Н-35267-18).

ВИСНОВОК: аналогія закону/права застосовується у випадку наявності прогалин у правовому регулюванні відповідних відносин.

 

 

Теги: аналогія закону, аналогія права, аналогия закона, правові норми, аналогічний випадок, норми закону, схожість обставин, судова практика, Адвокат Морозов

аналогія закону, аналогія права, аналогия закона, правові норми, аналогічний випадок, норми закону, схожість обставин, судова практика, Адвокат Морозов