instagram  telegram 2

Телефон: 066 183-78-12

14.06.2017 р. судові палати у цивільних та господарських справах Верховного Суду України в межах розгляду справи № 6-2563цс16 при вирішенні підсудності справи досліджували питання щодо зміни суб’єктивного складу учасників у договірних відносинах.

Відповідно до вимог статті 15 ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Пунктом 1 частини першої статті 205 ЦПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

ВАЖЛИВО: При визначенні юрисдикційності спору слід ураховувати, що критеріями розмежування між цивільною та іншими юрисдикціями є, по-перше, характер спору про право (справи за позовами, що виникають з будь-яких правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами інших видів судочинства), по-друге, однією зі сторін у спорі є, як правило, фізична особа.

Тобто критеріями розмежування між справами цивільного та господарського судочинства є одночасно суб'єктний склад учасників процесу та характер спірних правовідносин.

За правилами статті 12 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) господарським судам підвідомчі справи, зокрема, у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів.

Відповідно до статті 21 ГПК України позивачами в судовому процесі є підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з установленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Необхідно вказати, що відповідно до правової позиції, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 7 вересня 2016 року у справі № 6-1593цс16 вбачається, що не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають  розгляду за  правилами  різних  видів  судочинства.

В такому разі суд відкриває провадження у справі в частині вимог, які належать до його юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження у справі щодо вимог, розгляд яких проводиться за правилами іншого виду судочинства.

Аналогічні висновки у рішеннях та правових позиціях Верховного суду України від 27 квітня 2016 року у справі № 6-2974цс15, від 01 липня 2015 року у справі № 6-467цс15, від 6 квітня 2016 р. справу № 6-77цс16 та від 7 вересня 2016 року у справі № 6-1593цс16.

ВИСНОВОК: Отже, при зміні суб’єктивного складу учасників з юридичної особи (ФОП) на фізичну у договірних відносинах, судовий спір розглядається в порядку цивільного судочинства не дивлячись на те, що договір укладався саме між юридичними особами.

 

Матеріал по темі:«Підсудність спору: законність об’єднання різних процесуальних вимог»

 

 

Теги: об’єднання в одне провадження вимог, види судочинства, суб’єктивний склад учасників, характер спору, виключна підсудність, підвідомчість, судова практика, Адвокат Морозов

об’єднання в одне провадження вимог, види судочинства, суб’єктивний склад учасників, характер спору, виключна підсудність, підвідомчість, судова практика, Адвокат Морозов