instagram  telegram 2

Телефон: 066 183-78-12

18.07.2017 р. в аспекті справи № 21-3981а16 колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України при дослідженні питання щодо відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в адміністративній справі вказала наступне.

Статтею 273 КАС визначено можливість відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення, або в якій провадження закрито.

За статтею 275 цього Кодексу заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

Окремо необхідно наголосити, що п. 5 Інформаційного листа Вищого адміністративного суду України від 03.11.2014 № 1493/2/2/14-14 прописує, що таке правове врегулювання вказує на непідсудність судам, визначеним Законом, заяв про відновлення втраченого судового провадження в адміністративних справах, розгляд яких закінчено розташованими у районі проведення антитерористичної операції адміністративними судами з ухваленням рішення по суті справи або постановленням ухвали про закриття провадження у справі. У цьому разі така заява підлягає поверненню заявнику відповідно до правил, встановлених пунктом 6 частини третьої статті 108 КАС України.

Згідно з частиною третьою статті 279 КАС у разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз’яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.

Нормативний підхід до розуміння наведених норм процесуального права в їх взаємозв’язку у контексті обставини справи дає підстави для такого висновку.

Рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині приймається в порядку окремого особливого судового провадження, встановленого розділом VII КАС. Прийняття цього рішення за підсудністю відноситься до повноважень суду, який ухвалив рішення по суті спору або постановив ухвалу про закриття провадження у справі. Відповідно до частини третьої статті 279 КАС саме цей суд вправі закрити розгляд заяви про відновлення провадження у разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження та роз’яснити особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.

ВАЖЛИВО: У спірному рішенні суд касаційної інстанції дійшов висновку про неможливість розгляду касаційної скарги з огляду на недостатність зібраних матеріалів відновленого втраченого судового провадження і з цієї причини закрив провадження за касаційною скаргою з посиланням на положення статей 9, 218 КАС.

Однак на стадії касаційного перегляду рішень судів першої та апеляційної інстанцій, приводом для якого є касаційна скарга, а підставами – порушення судом норм матеріального чи процесуального права, суд касаційної інстанції не має повноважень ухвалювати рішення про закриття касаційного провадження з наведеної підстави.

Так, за частиною четвертою статті 218 КАС суд приймає рішення про закриття провадження у справі у разі, коли особа, яка подала касаційну скаргу, відмовилась від неї до закінчення касаційного провадження.

Можливість суду вирішувати справи виходячи з аналогії закону чи права передбачена частиною сьомою статті 9 КАС. Але ця норма вказує на законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи, тобто мова йде про матеріально-правову аналогію, а не процесуальну.

Відповідно до підпункту «а» пункту 1 частини другої статті 243 КАС у разі неправильного застосування судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, Верховний Суд України має право скасувати судове рішення (судові рішення) та передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанцій.

ВИСНОВОК: Аналіз наведених норм процесуального права, юридична оцінка обставин справи дають підстави вважати, що суд касаційної інстанції неправильно застосував процесуальний закон і неправомірно закрив провадження у справі.

Аналогічна судова практика міститься у постанові Верховного суду України від 23.02.2016 р. у справі № 21-6159а15.

 

 

Теги: відновлення втраченого провадження, адміністративні справи, заява про відновлення судового провадження, ухвала суду, судова практика, Адвокат Морозов

відновлення втраченого провадження, адміністративні справи, заява про відновлення судового провадження, ухвала суду, судова практика, Адвокат Морозов