instagram  telegram 2

Телефон: 066 183-78-12

obisk ment

 Осмотр и досмотр на улице сотрудниками МВД.

Мне часто задают вопросы следующего содержания: «Имеют ли право сотрудники милиции проводить досмотр личного имущества? Какие у них для этого есть основания?», «Какие права граждан?» и.т.д.

Ниже я изложил обобщающую информацию, которая обязательно поможет Вам защитить свои законные права и интересы при общении с сотрудниками правоохранительных органов.

Если с Вами это случилось, Вы должны знать свои гражданские права:

1. «Просите предъявить служебное удостоверение». (перепишите или сфотографируйте данные, сверти личность, посмотрите срок, на который оно выдано).

Чем регламентировано:

«Згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про міліцію» міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При звертанні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.».

 2.  «Поинтересуйтесь мотивами задержания либо наличием подозрения в административном или уголовном правонарушении».

 Чем регламентировано: 

П. 8 ч. 5 ст. 5 Закону України «Про міліцію» передбачає, що особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками міліції:

- повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття під варту), роз’яснюється право оскаржувати їх у суді;

- надаються усно роз’яснення частини першої статті 63 Конституції України (254к/96-ВР), права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому вигляді — роз’яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих або заарештованих (взятих під варту), встановлених законами, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника. 

3.   В случае, если сотрудник органов внутренних дел выявил желание досмотреть Ваши вещи и принадлежности, Вы должны помнить, что досмотр личных вещей граждан без согласия последних, может быть произведён только в случае административного задержания или задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (которые остались без попечительства), лиц находящихся в состоянии алкогольного опьянения, лиц которые имеют признаки психического расстройства ( при этом создают реальную угрозу), иностранцев которые находятся в розыске. 

Чем регламентировано: 

У відповідності до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про міліцію» проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю.

П. 5 ст. 11 ЗУ «Про міліцію» міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право зокрема затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях:

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — на строки і в порядку, передбачені законом;

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складення протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, — на строк до трьох годин;

неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, — на строк до передачі законним представникам або до влаштування в установленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — до передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-розподільники для дітей, але не більш як на вісім годин;

осіб, які перебували у громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собі, — до передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до місця проживання, а за відсутності таких — до їх витвереження;

військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, — до передачі їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового командування;

осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих, — до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на 24 години;

іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — в порядку та на строки, передбачені законодавством України, міжнародними договорами України;

ч. 7 ст. 11 Закону України «Про міліцїю» вказує, що у випадках, передбачених законом, складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

4.   Необходимо помнить, что при досмотре Ваших личных вещей, обязательным условием является присутствие двух понятых и данное действие оформляется соответствующим протоколом. 

Чем регламентировано: 

Ч. 2 ст. 264 КУпАП передбачає, що особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника (володільця) (ч. 4 ст. 264 КУпАП).

В свою чергу ч. 5 ст. 264 КУпАП вказує, що про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.

Ст. 11 Закону України «Про міліцію».