family.jpg

Витребування в суд завіреного плану-графіка податкових перевірок

вкл. .

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Відповідно до статті 77 Податкового кодексу України документальні планові перевірки повинні бути передбачені у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний.

Платники податків із незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше ніж раз на три календарні роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарні роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.

Так, наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2015 року №524 затверджений Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Тобто, план-графік проведення планових документальних перевірок складається контролюючим органом з метою попередження платників податків про проведення такої перевірки та визначення орієнтовного предмету перевірки.

В той же час, визначення конкретної мети та періоду, за який буде проведено перевірку, та ін. обов'язкові умови визначаються в наказах про проведення планових документальних перевірок (Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 20 червня 2018 року у справі № 822/1138/17, адміністративне провадження №К/9901/40104/18, ЄДРСРУ № 74871095)

26 червня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках справи № 821/590/17, адміністративне провадження №К/9901/30983/18 (ЄДРСРУ № 74992501) досліджував питання проведення планової перевірки відповідно до вимог плану -графіка.

Суд вказав, що пунктом 77.1 статті 77 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) також передбачено, що документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

Відповідно до пункту 77.2 статті 77 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

З метою забезпечення єдиного підходу до формування щоквартального плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 затверджено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Згідно з пунктом 4 розділу І цього Порядку (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) до плану-графіка відбираються платники податків відповідно до вимог статті 77 Податкового кодексу України.

(!!!) За правилами пункту 5 Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) план-графік складається із планів-графіків територіальних органів державної фіскальної служби та затверджується Головою Державної фіскальної служби.

Затверджений план-графік є обов'язковим для виконання всіма підрозділами територіальних органів державної фіскальної служби.

Системний аналіз наведених приписів дає підстави для висновку, що  формування та затвердження плану-графіка і відбір платників податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, здійснюється Державною фіскальною службою України, а затверджений план-графік є обов'язковим до виконання управлінням ДФС.

Утім, як з'ясовано судами попередніх інстанцій, відповідачем на неодноразові ухвали окружного адміністративного суду щодо витребування належним чином завіреного плану-графіка перевірок на відповідний рік, подано лише титульну сторінку плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків та витяг з плану-графіка проведення документальних перевірок, який оформлений неналежним чином, зокрема, не зазначено якою посадовою особою підписаний та якою установою складений (Державною фіскальною службою України або Головним управлінням ДФС у області).

За таких обставин, судові інстанції дійшли цілком об'єктивного висновку про непідтвердження відповідачем допустимими доказами факту включення Товариства до плану-графіка проведення планових перевірок та, як наслідок, протиправність оспорюваного наказу про проведення документальної планової виїзної перевірки позивача.

Між тим, у іншій справі № 819/1775/17, адміністративне провадження №К/9901/49895/18 (ЄДРСРУ № 74870729) Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду вказує, що невідповідність місяцю початку проведення перевірки у другому наказі (серпень) із планом-графіком (липень) не може свідчити про протиправність наказу з огляду на те, що проведення перевірки заплановано у третьому кварталі 2017 року, на який припадає і серпень місяць.

Матеріал по темі: «Акція від ДФС: знайди себе в списках на податкову перевірку»

 

 

ТЕГИ: податкові перевірки, документальна планова перевірка, план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік, акт перевірки, заперечення на акт перевірки, не допуск перевіряючих, Адвокат Морозов

Налоговые споры, податкові спори, налоговый адвокат, таможенные, фіскальні органи,  ДФС, ППР, ТТН, податкові – повідомлення рішення, обжалование налоговых уведомлений - решений, Акт налоговой проверки, ипотека, іпотека, застава, поручительство, кредит, депозит, банк, споживач, права потребителя, Закон, кодекс, постанова, пленум, проценты, пеня, штраф, доллар, гривна, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФО, кредитор, акцепт,  вклад,  требования, сделка, хозяйственные споры, банкротство, ликвидация, недійсний правочин, визнання недійсним, купля – продажа, право власності, собственность, судебная практика, позовна давність, обшук, обыск, слідчий суддя, прокурор, протокол, иск,  апелляционная жалоба, суд, судебный сбор, юрист, судебная защита, Адвокаты Днепропетровска, юрист Днепр, Адвокат Морозов Евгений Александрович, боржник,  валютний курс, взыскание, виконавче провадження, виконавчий збір, Европейский суд, експертна оцінка ринкової вартості нерухомого майна, забезпечення позову, заборгованість, заборона, ззадолженность, займ,  исковая давность,  исполнительное производство,  кредит, кредитор, купівля-продаж,  ликвидация,  мораторій, НБУ, нерухоме майно, неустойка, нікчемний, нововиявлені обставини, ообеспечение иска, обжалование, податкова вимога, податкове повідомлення – рішення, податкові органи, подсудность, позов, Позовна давність,  поручитель, постанова, поступка, ППР, Правочин, проценты, процессуальный срок, публичные торги, развод, раздел имущества,  рассписка, реєстраційний номер облікової картки, реконструкція предмету іпотеки, решение суда, сделка неуполномоченным лицом, скарга, скасування постанови, следователь,  слідчий, спільна сумісна власність подружжя, спор, срок, страхування, строк, стягнення, стягувач, суд, суддя, судебная практика, таможня, торги, транспортний засіб, транспортный налог, ТТН,  уступка право вимоги,  ухвала суду, ущерб,  факторинг, ФГВФО, фиктивное предпринимательство, фіскальні органи,  цінні папери, частки спадщини, шлюбний договір, штраф, юридическая консультация, юрисдикція, юрист, юстиция