family.jpg

Податкова перевірка на підставі постанови слідчого податкової міліції

вкл. .

31.01.2018 р. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках провадження № К/9901/8901/18 по справі № 2а/0470/6369/12 (ЄДРСРУ № 71979170)  прийняв дуже важливу постанову, яка нарешті повинна поставити всі крапки на «І» у старих «як світ», але актуальних і досі (мене зрозуміють ті, хто йде вже по другому колу!!!) податкових спорах.

Фабула справи: ДПІ, керуючись, зокрема, підпунктом 78.1.11 Податкового кодексу України на підставі наказу від січня 2012 року № Х та на виконання постанови т.в.о. старшого слідчого податкової міліції Державної податкової інстанції в Кіровському районі м. Дніпропетровська про призначення позапланової документальної перевірки від… по кримінальній справі № 99116506 ( ч.2 ст.205 КК України, підприємство ТОВ «Нанотек», код ЄДРПОУ 36094816) проведено перевірку ПАТ «ПАСАТ», за результатами якої складено ППР і які, в свою чергу, оскаржуються.

Вказана справа стосується обмежень прийняття органами ДФС податкового повідомлення-рішення щодо проведеної, на підставі постанови слідчого, податкової перевірки платника податку ЛИШЕ після отримання відповідного судового рішення в кримінальному провадженні.

Актуальність проблеми полягала в тому, що часто – густо адміністративні суди (зокрема і ВАСУ) у податковому спорі вказували, що наведене в п. 86.9 ст. 86 ПК України обмеження щодо прийняття податкового повідомлення-рішення після отримання судового рішення в кримінальному провадженні стосується лише випадків порушення кримінального провадження відносно платника податків, щодо якого призначено перевірку. 

Між тим, це суперечило різним позиціям як Вищого адміністративного суду України так і Верховного суду України, зокрема:

1) «відсутність відповідного рішення суду в кримінальній справі не дає підстав органу податкової служби для прийняття податкового повідомлення-рішення про визначення грошового зобов'язання платнику податків за результатами перевірки, призначеної в рамках кримінальної справи». (Постанова ВСУ від 22.03.2016 року по справі № 2а-1670/7873/11 (№ в ЄДРСРУ 56847206);

2) «тільки у випадку встановлення факту набрання законної сили рішенням у кримінальній справі, в рамках якої призначалася перевірка позивача, перевірці підлягають висновки акту перевірки щодо допущених позивачем правопорушень». (Ухвала ВАСУ від 14.12.2016 року по справі № 2а-6200/11/1470 (№ в ЄДРСРУ 63651190);

3) «оскільки на час прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення були відсутні обвинувальний вирок, що набрав законної сили, та рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, колегія суддів погоджується з висновком апеляційного суду про те, таке податкове повідомлення-рішення є протиправним». (ВАСУ від "27" травня 2014 р. справа №  К/800/48967/13, ЄДРСРУ № 39083011);

4) «Системний та буквальний аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що матеріали документальної позапланової виїзної перевірки, проведеної на підставі постанови слідчого, можуть бути підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення лише після винесення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили, або винесення рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами» (Постанова ВСУ від 27.01.2015 року по справі № 21-494а14 (№ в ЄДРСРУ 42886571) .

Однак, новий Верховний суд чітко вказав, що статтею 78 ПК (тут і надалі в редакції, чинній на час проведення перевірки та прийняття податкових повідомлень-рішень) визначено порядок проведення документальних позапланових перевірок. Так, згідно з підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 цієї статті документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється, зокрема, у випадку, коли отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні.

Відповідно до пункту 86.9 статті 86 ПК у разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

Разом з тим, відповідно до положень абзацу першого пункту 58.4 статті 58 ПК у разі коли судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини, предметом якої є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, відповідний контролюючий орган зобов'язаний визначити податкові зобов'язання платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, та прийняти податкове повідомлення-рішення про нарахування платнику таких податкових зобов'язань і застосування стосовно нього штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим Кодексом.

ВИСНОВОК: Верховний суд вказує, що наведені норми підтверджують висновок, що матеріали документальної позапланової виїзної перевірки, проведеної на підставі постанови слідчого, в рамках кримінального провадження по одному платнику податків, можуть бути підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення по іншому платнику податків, лише після винесення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили, або винесення рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

Висновок суду про необхідність скасування податкових повідомлень-рішень є обґрунтованим, оскільки оскаржувані акти індивідуальної дії прийняті до настання обставин, передбачених пунктом 58.4 статті 58 ПК України.

Аналогічна позиція застосування норм права висловлена і Верховним Судом України, зокрема в постанові від 27 січня 2015 року № 21-494а14 (реєстраційний номерів Єдиному державному реєстрі судових рішень 42886571).

 

 

Теги: податкове повідомлення-рішення, постанова слідчого податкової міліції, призначення позапланової документальної перевірки, підпункт 78.1.11 Податкового кодексу України, судова практика, Адвокат Морозов

Налоговые споры, податкові спори, налоговый адвокат, таможенные, фіскальні органи,  ДФС, ППР, ТТН, податкові – повідомлення рішення, обжалование налоговых уведомлений - решений, Акт налоговой проверки, ипотека, іпотека, застава, поручительство, кредит, депозит, банк, споживач, права потребителя, Закон, кодекс, постанова, пленум, проценты, пеня, штраф, доллар, гривна, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФО, кредитор, акцепт,  вклад,  требования, сделка, хозяйственные споры, банкротство, ликвидация, недійсний правочин, визнання недійсним, купля – продажа, право власності, собственность, судебная практика, позовна давність, обшук, обыск, слідчий суддя, прокурор, протокол, иск,  апелляционная жалоба, суд, судебный сбор, юрист, судебная защита, Адвокаты Днепропетровска, юрист Днепр, Адвокат Морозов Евгений Александрович, боржник,  валютний курс, взыскание, виконавче провадження, виконавчий збір, Европейский суд, експертна оцінка ринкової вартості нерухомого майна, забезпечення позову, заборгованість, заборона, ззадолженность, займ,  исковая давность,  исполнительное производство,  кредит, кредитор, купівля-продаж,  ликвидация,  мораторій, НБУ, нерухоме майно, неустойка, нікчемний, нововиявлені обставини, ообеспечение иска, обжалование, податкова вимога, податкове повідомлення – рішення, податкові органи, подсудность, позов, Позовна давність,  поручитель, постанова, поступка, ППР, Правочин, проценты, процессуальный срок, публичные торги, развод, раздел имущества,  рассписка, реєстраційний номер облікової картки, реконструкція предмету іпотеки, решение суда, сделка неуполномоченным лицом, скарга, скасування постанови, следователь,  слідчий, спільна сумісна власність подружжя, спор, срок, страхування, строк, стягнення, стягувач, суд, суддя, судебная практика, таможня, торги, транспортний засіб, транспортный налог, ТТН,  уступка право вимоги,  ухвала суду, ущерб,  факторинг, ФГВФО, фиктивное предпринимательство, фіскальні органи,  цінні папери, частки спадщини, шлюбний договір, штраф, юридическая консультация, юрисдикція, юрист, юстиция