instagram  telegram 2

Телефон: 066 183-78-12

У відповідності до п.19 постанови пленуму Верховного суду України від 18.12.2009 р. за  N 14 «Про судове рішення у цивільній справі» вирішуючи питання про виправлення описок чи  арифметичних помилок, допущених у судовому рішенні (рішенні або ухвалі), суд не має права змінювати зміст судового рішення,  він лише усуває  такі неточності,   які  впливають  на  можливість  реалізації  судового рішення чи його правосудності.

Аналогічне положення мститься і у пункті 17 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6 "Про судове рішення" та в пункті 19 Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 року № 7 "Про судове рішення в адміністративній справі".

Питання про внесення виправлень може бути вирішено судом,  що ухвалив рішення,  як із власної ініціативи,  так і за заявою осіб, які  беруть  участь  у справі,  і незалежно від того,  чи виконано рішення,  але в межах установленого законом строку, протягом якого воно  може  бути  пред'явлено до примусового виконання.  Внесення виправлень  у  судове  рішення,  яке   не   підлягає   примусовому виконанню, строком не обмежено.

Вирішуючи питання про виправлення описок чи арифметичних  помилок, допущених у судовому рішенні (рішенні або ухвалі), суд не має права змінювати зміст судового рішення,  а лише усуває  неточності,   які  впливають  на  можливість  реалізації  судового рішення чи його правосудності.

ВАЖЛИВО: арифметичною вважається помилка у визначенні результату підрахунку: пропуск цифри, випадкова перестановка цифр, спотворення результату обчислення у зв'язку з використанням несправної техніки.

Не є арифметичною помилкою, а отже і не може бути виправлене в порядку, передбаченому процесуальним законодавством, застосування неправильних методик підрахунку, помилкових вихідних даних для проведення арифметичних обчислень.

Описки - це помилки, зумовлені неправильним написанням слів, цифр тощо (пропуск літери, цифри, їх перестановка тощо). Виправленню підлягають лише ті описки, які мають істотний характер. До таких належить написання прізвищ та імен, адрес, найменувань спірного майна, зазначення дат та строків. Не є описками граматичні помилки, які не спотворюють текст судового рішення та не призводять до його неправильного сприймання: неправильне розташування розділових знаків, невірні відмінки слів, застосування русизмів та діалектизмів тощо (Ухвала від 01 березня 2017 р. Апеляційного суду Рівненської області у справі № 569/8800/14-ц, ЄДРСРУ № 65022135).

Як вбачається із змісту ст. 379 КПК України, описка - це зроблена судом механічна (мимовільна, випадкова) граматична помилка в рішенні, яка допущена під час його письмово-вербального викладу (помилка у правописі, у розділових знаках тощо).

Також, під описками слід розуміти, неправильне написання слів. Виправленню підлягають лише ті описки, які мають істотний характер. До таких належать написання прізвищ та імен, адрес, зазначення дат та строків. (Ухвала Апеляційного суду Вінницької області від 01.03.2017 р. у справі № 127/22070/16-к, ЄДРСРУ № 65014581).

ВАЖЛИВО: В резолютивній частині будь-яка описка має істотне значення, оскільки вона може утруднити виконання рішення. Ініціатива щодо виправлення помилок може виходити від будь-кого з осіб, які беруть участь у справі або суду. Помилки можуть бути виправлені в ухвалі або в постанові суду незалежно від того, чи набрало воно законної сили і чи воно виконане. Після внесення виправлень чи арифметичних помилок текст рішення змінювати не можна (Ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 р. у справі № 439/921/16-а, ЄДРСРУ № 65008450).

При цьому суд може виправити лише ті арифметичні помилки, яких він сам припустився (Ухвала Верховного суду України від 22.02.2017 р. у справі № 6-788цс16).

ВИСНОВОК: Інститут виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні має вкрай важливе значення у будь-якому виді судочинства, оскільки рішення приймається та готується людиною (суддею, помічником, тощо), а у зв’язку із великою завантаженістю… помилки у судових рішеннях всіх форм (ухвалах, рішеннях, постановах, вироках) є цілком повсякденною справою.

Необхідно також враховувати, що помилки можуть бути виправлені в рішенні суду незалежно від того, чи набрало воно законної сили і чи воно виконане, однак при цьому, виправлення описок / помилок не може бути підґрунтям щодо зловживання процесуальними правами в частині зміни суті судового рішення і в цьому, судова практика всіх гілок влади, однозначна.

Теги: виправлення описок, помилки у судовому рішенні, арифметичні помилки, зміна суті судового рішення, заява про виправлення описки у судовому рішенні, судова практика, Адвокат Морозов

виправлення описок, помилки у судовому рішенні, арифметичні помилки, зміна суті судового рішення, заява про виправлення описки у судовому рішенні, судова практика, Адвокат Морозов