я     instagram   telegram 2

   

      

family.jpg

Алгоритм реєстрації касового апарату (РРО) в органах фіскальної служби

Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. № 547 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 р. за № 918/29048) затверджено Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) – надалі – «Порядок».

Відповідно до п. 2 розділу 2 «Реєстрація та введення в експлуатацію РРО» Порядку,  реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.

Окремо необхідно вказати, що наказом ДФС від 16.06.2016 № 535 затверджено нову редакцію Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, які дозволені до використання суб’єктами господарювання усіх форм власності (див. http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html).

ВАЖЛИВО: Реєстрація РРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб'єкта господарювання як платника податків (п. 3 Розділу 2 Порядку).

Перелік  необхідних документів для реєстрації РРО:

  • заява про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО (див. заяву за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n239.doc ) (далі - реєстраційна заява);
  • копія документу, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;
  • копія документу на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;
  • копія паспорту (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);
  • копія договору суб'єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.

ВАЖЛИВО: Уповноважена особа суб’єкта господарювання може зареєструвати РРО за наявності документа, що посвідчує таку особу, та належним чином оформленої довіреності на проведення реєстрації РРО.

Треба відмітити, що реєстраційна заява має бути підписана ОСОБИСТО  керівником суб'єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем із зазначенням дати подання. (усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов'язковому заповненню).

Копії документів, що долучаються до Заяви засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи – підприємця (оригінали пред'являються на огляд контролюючому органу).

ВАЖЛИВО: Оригінали документів, крім реєстраційної заяви, повертаються суб'єкту господарювання, а копії залишаються в контролюючому органі.

У реєстраційній заяві необхідно обрати спосіб отримання реєстраційного посвідчення: поштою або безпосередньо в контролюючому органі.

Відповідно до п. 10 розділу 2 Порядку після отримання заяви та додатків до неї посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС та видає суб'єкту господарювання довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО (див. за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n240.doc ).

Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом п'яти робочих днів з дати її видачі або надсилання на адресу електронної пошти суб'єкта господарювання.

Для завершення процедури реєстрації РРО суб'єкт господарювання до закінчення терміну дії довідки про резервування фіскального номера надає до контролюючого органу копію довідки про опломбування РРО та акт введення в експлуатацію РРО, який можна отримати у відповідному сервісному центрі.

ВАЖЛИВО: У разі ненадання або несвоєчасного надання зазначених документів довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування.

Після отримання органом ДФС документів про опломбування та Акту введення в експлуатацію РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС та надає суб'єкту господарювання РЕЄЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ РРО за формою № 3-РРО ( див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n241.doc ) (далі - реєстраційне посвідчення), що засвідчує реєстрацію РРО в контролюючому органі.

До реєстраційного посвідчення вносяться записи щодо назви та адреси господарської одиниці, де використовується РРО, а також найменування контролюючого органу за адресою такої господарської одиниці та дати початку обліку РРО у цьому органі (п. 15,  розділу 2, Порядку).

 

Теги: РРО, реєстратор розрахункових операцій, касовий апарат, реєстрація РРО, Акт введення в експлуатацію, реєстраційне посвідчення, опломбування РРО, система ДФС, контролюючий, податковий орган,  юрист, судовий захист, адвокат, Морозов Євген

 

Налоговые споры, податкові спори, налоговый адвокатподаткові накладні, виключення з ризикових, подання таблиці, зупинення реєстрації податкових накладних, реєстр накладних, пояснення, ризикові контрагенти, оскарження рішення комісії, розшифрування, ПН, РК, податкова, ДПС,таможенные, фіскальні органи,  ДФС, ППР, ТТН, податкові – повідомлення рішення, фиктивная сделка, БЕЗТОВАРНОСТЬ ОПЕРАЦИИ, безтоварність господарської операції, практика єспл, європейський суд, СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ, податкова перевірки, заперечення на акт перевірки, недопуск перевіряючих, фіктивний контрагентвідмова в реєстрації, ПН, податкова накладна, ПДВ,  НДС, обжалование налоговых уведомлений - решений, Акт налоговой проверки, ипотека, іпотека, застава, поручительство, кредит, депозит, банк, споживач, права потребителя, Закон, кодекс, постанова, пленум, проценты, пеня, штраф, доллар, гривна, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФО, кредитор, акцепт,  вклад,  требования, сделка, хозяйственные споры, банкротство, ликвидация, недійсний правочин, визнання недійсним, купля – продажа, право власності, собственность, судебная практика, позовна давність, обшук, обыск, слідчий суддя, прокурор, протокол, иск,  апелляционная жалоба, суд, судебный сбор, юрист, судебная защита, Адвокаты Киева, юрист Киев, Адвокат Морозов Евгений Александрович, боржник,  валютний курс, взыскание, виконавче провадження, виконавчий збір, Европейский суд, експертна оцінка ринкової вартості нерухомого майна, забезпечення позову, заборгованість, заборона, ззадолженность, займ,  исковая давность,  исполнительное производство,  кредит, кредитор, купівля-продаж,  ликвидация,  мораторій, НБУ, нерухоме майно, неустойка, нікчемний, нововиявлені обставини, ообеспечение иска, обжалование, податкова вимога, податкове повідомлення – рішення, податкові органи, подсудность, позов, Позовна давність,  поручитель, постанова, поступка, ППР, Правочин, проценты, процессуальный срок, публичные торги, развод, раздел имущества,  рассписка, реєстраційний номер облікової картки, реконструкція предмету іпотеки, решение суда, сделка неуполномоченным лицом, скарга, скасування постанови, следователь,  слідчий, спільна сумісна власність подружжя, спор, срок, страхування, строк, стягнення, стягувач, суд, суддя, судебная практика, таможня, торги, транспортний засіб, транспортный налог, ТТН,  уступка право вимоги,  ухвала суду, ущерб,  факторинг, ФГВФО, фиктивное предпринимательство, фіскальні органи,  цінні папери, частки спадщини, шлюбний договір, штраф, юридическая консультация, юрисдикція, юрист, юстиция