instagram  telegram 2

Телефон: 066 183-78-12

Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. № 547 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 р. за № 918/29048) затверджено Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) – надалі – «Порядок».

Відповідно до п. 2 розділу 2 «Реєстрація та введення в експлуатацію РРО» Порядку,  реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.

Окремо необхідно вказати, що наказом ДФС від 16.06.2016 № 535 затверджено нову редакцію Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, які дозволені до використання суб’єктами господарювання усіх форм власності (див. http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html).

ВАЖЛИВО: Реєстрація РРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб'єкта господарювання як платника податків (п. 3 Розділу 2 Порядку).

Перелік  необхідних документів для реєстрації РРО:

  • заява про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО (див. заяву за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n239.doc ) (далі - реєстраційна заява);
  • копія документу, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;
  • копія документу на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;
  • копія паспорту (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);
  • копія договору суб'єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.

ВАЖЛИВО: Уповноважена особа суб’єкта господарювання може зареєструвати РРО за наявності документа, що посвідчує таку особу, та належним чином оформленої довіреності на проведення реєстрації РРО.

Треба відмітити, що реєстраційна заява має бути підписана ОСОБИСТО  керівником суб'єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем із зазначенням дати подання. (усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов'язковому заповненню).

Копії документів, що долучаються до Заяви засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи – підприємця (оригінали пред'являються на огляд контролюючому органу).

ВАЖЛИВО: Оригінали документів, крім реєстраційної заяви, повертаються суб'єкту господарювання, а копії залишаються в контролюючому органі.

У реєстраційній заяві необхідно обрати спосіб отримання реєстраційного посвідчення: поштою або безпосередньо в контролюючому органі.

Відповідно до п. 10 розділу 2 Порядку після отримання заяви та додатків до неї посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС та видає суб'єкту господарювання довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО (див. за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n240.doc ).

Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом п'яти робочих днів з дати її видачі або надсилання на адресу електронної пошти суб'єкта господарювання.

Для завершення процедури реєстрації РРО суб'єкт господарювання до закінчення терміну дії довідки про резервування фіскального номера надає до контролюючого органу копію довідки про опломбування РРО та акт введення в експлуатацію РРО, який можна отримати у відповідному сервісному центрі.

ВАЖЛИВО: У разі ненадання або несвоєчасного надання зазначених документів довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування.

Після отримання органом ДФС документів про опломбування та Акту введення в експлуатацію РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС та надає суб'єкту господарювання РЕЄЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ РРО за формою № 3-РРО ( див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n241.doc ) (далі - реєстраційне посвідчення), що засвідчує реєстрацію РРО в контролюючому органі.

До реєстраційного посвідчення вносяться записи щодо назви та адреси господарської одиниці, де використовується РРО, а також найменування контролюючого органу за адресою такої господарської одиниці та дати початку обліку РРО у цьому органі (п. 15,  розділу 2, Порядку).

 

Теги: РРО, реєстратор розрахункових операцій, касовий апарат, реєстрація РРО, Акт введення в експлуатацію, реєстраційне посвідчення, опломбування РРО, система ДФС, контролюючий, податковий орган,  юрист, судовий захист, адвокат, Морозов Євген

 

налоговые проверки, налоговые споры, контрагент, уголовное производство, отсутствие материально – технической базы, отсутствие наемных работников, недействительность сделки, заключение сделки не уполномоченным лицом, отсутствие предприятия по юридическому, РРО, реєстратор розрахункових операцій, касовий апарат, реєстрація РРО, Акт введення в експлуатацію, реєстраційне посвідчення, опломбування РРО, система ДФС, контролюючий, податковий орган, юрист, судовий захист, адвокат, Морозов Євген