1 instagram   3

   

      

consult.jpg

Повернення до України дітей, які виїхали з батьками без документів

вкл. .

YouTube: "Альтернатива загранпаспорту или необходимые документы для возвращения ребенка в Украину"

На сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з’явилось роз’яснення щодо механізму повернення до України дітей, які виїхали з батьками без документів.

Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р.

№ 57 (із змінами та доповненнями станом на 20.04.2022) визначено перелік документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну тощо.

Для дітей такими документами є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий).

Відповідно до рішення Державної прикордонної служби України, громадянам дозволено виїжджати з країни за внутрішніми паспортами. Діти, які не досягли 16-річного віку, можуть виїжджати за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

Внаслідок спрощення порядку виїзду за межі України деякі українські діти перебувають за кордоном без документів, що посвідчують їхню особу.

ВАЖЛИВО: У разі відсутності у дитини закордонного паспорта на період воєнного стану в Україні передбачено можливість внесення інформації про дитину до паспорта для виїзду за кордон батьків (одного з батьків), іншого законного представника дитини.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 170 затверджено Тимчасовий порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Інформація про дитину, внесена до паспорта для виїзду за кордон законного представника, посвідчує особу та підтверджує громадянство України такої дитини (п. 2 Порядку).

Внесення інформації здійснюється на підставі заяви законного представника, до паспорта якого вноситься інформація про дитину (п. 3 Порядку). Документи для внесення інформації про дитину у разі постійного проживання або тимчасового перебування особи за кордоном подаються до посольства або консульської установи України. Внесення інформації про дитину здійснюється в день звернення законного представника безоплатно.

Для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину необхідно подати такі документи:

  • паспорт для виїзду за кордон;
  • заяву;
  • свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави.

У разі відсутності свідоцтва про народження законний представник може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;

  • дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
  • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (п. 7 Порядку)

У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон такий строк може бути продовжено до п’яти років на підставі заяви законного представника дитини.

Заява про продовження строку подається до посольства або консульської установи України. Внесення змін здійснюється безоплатно в день звернення.

Крім того, громадяни можуть звернутись до дипломатичного представництва або консульства для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, яке є документом, що підтверджує громадянство України і дає право на в'їзд в Україну у разі втрати особою документів, що дають право на виїзд з України та посвідчують особу під час перебування за її межами.

Оформлення і видачі посвідчення особи на повернення в Україну проводиться у відповідності до Порядку оформлення і видачі посвідчення особи на повернення в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 р. № 285.

ВИСНОВОК: Таким чином, підсумовуючи зазначене вище вбачається, що у разі відсутності у дитини, яка виїхали з батьками/законними представниками за кордон, підтверджуючих документів, то батькам або законному представнику необхідно звернутися до посольства або консульської установи України у відповідній Державі та надати наступні документи:

  • • заяву;
  • • паспорт для виїзду за кордон;
  • • свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;
  • • дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
  • • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ:

ЗАЯВА
про внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон батьків (одного з батьків), іншого законного представника дитини інформації про дитину

реєстраційний №_____________ від____________

Я, ____________________________________________________________, прошу

(прізвище, ініціали)

внести до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, серія ______ №_______________, виданого___________________________________ року,

(дата видачі)

орган видачі - __________________________________________________________,

відомості про дитину (фотокартку, прізвище, власне ім’я, дату народження, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

_____ ____________ 20__ року

___________________

(підпис)

 

Матеріал по темі: «Захист прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану»

 

«НІ ВІЙНІ», «НЕТ ВОЙНЕ»,  «NO WAR»; «НІ ВІЙНІ», «НЕТ ВОЙНЕ»,  «NO WAR»; «НІ ВІЙНІ», «НЕТ ВОЙНЕ»,  «NO WAR»; «НІ ВІЙНІ», «НЕТ ВОЙНЕ»,  «NO WAR»; «НІ ВІЙНІ», «НЕТ ВОЙНЕ»,  «NO WAR»

 

Теги: виїзд за кордон, документи на дитину, загранпаспорт для дитини, паспорт для виїзду за кордон батьків,  повернення в україну, інформація про дитину, Адвокат Морозов

Налоговые споры, податкові спори, налоговый адвокат, таможенные, фіскальні органи,  ДФС, ППР, ТТН, податкові – повідомлення рішення, фиктивная сделка, БЕЗТОВАРНОСТЬ ОПЕРАЦИИ, безтоварність господарської операції, практика єспл, європейський суд, СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ, податкова перевірки, заперечення на акт перевірки, недопуск перевіряючих, фіктивний контрагентвідмова в реєстрації, ПН, податкова накладна, ПДВ,  НДС, обжалование налоговых уведомлений - решений, Акт налоговой проверки, ипотека, іпотека, застава, поручительство, кредит, депозит, банк, споживач, права потребителя, Закон, кодекс, постанова, пленум, проценты, пеня, штраф, доллар, гривна, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФО, кредитор, акцепт,  вклад,  требования, сделка, хозяйственные споры, банкротство, ликвидация, недійсний правочин, визнання недійсним, купля – продажа, право власності, собственность, судебная практика, позовна давність, обшук, обыск, слідчий суддя, прокурор, протокол, иск,  апелляционная жалоба, суд, судебный сбор, юрист, судебная защита, Адвокаты Киева, юрист Киев, Адвокат Морозов Евгений Александрович, боржник,  валютний курс, взыскание, виконавче провадження, виконавчий збір, Европейский суд, експертна оцінка ринкової вартості нерухомого майна, забезпечення позову, заборгованість, заборона, ззадолженность, займ,  исковая давность,  исполнительное производство,  кредит, кредитор, купівля-продаж,  ликвидация,  мораторій, НБУ, нерухоме майно, неустойка, нікчемний, нововиявлені обставини, ообеспечение иска, обжалование, податкова вимога, податкове повідомлення – рішення, податкові органи, подсудность, позов, Позовна давність,  поручитель, постанова, поступка, ППР, Правочин, проценты, процессуальный срок, публичные торги, развод, раздел имущества,  рассписка, реєстраційний номер облікової картки, реконструкція предмету іпотеки, решение суда, сделка неуполномоченным лицом, скарга, скасування постанови, следователь,  слідчий, спільна сумісна власність подружжя, спор, срок, страхування, строк, стягнення, стягувач, суд, суддя, судебная практика, таможня, торги, транспортний засіб, транспортный налог, ТТН,  уступка право вимоги,  ухвала суду, ущерб,  факторинг, ФГВФО, фиктивное предпринимательство, фіскальні органи,  цінні папери, частки спадщини, шлюбний договір, штраф, юридическая консультация, юрисдикція, юрист, юстиция