1       

dolg.jpg

Ухвала слідчого судді про продовження строків досудового розслідування не оскаржується

вкл. .

16 липня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду в рамках справи № 757/12125/20-к, номер судового провадження: 51-1500км20 (ЄДРСРУ № 90458875) досліджував питання щодо оскарження ухвали слідчого судді про продовження строків досудового розслідування в апеляційному порядку

Згідно з  частинами 1 та 2 ст. 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Частиною 3 ст. 309 КПК України передбачено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, а отже законодавець визначив саме такий спосіб реалізації права особи на судовий контроль законності такого виду рішень слідчого судді.

Відмовляючи у відкритті провадження, суд апеляційної інстанції зазначив, що відповідно до положень частини 9 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннями статті 394 цього Кодексу.

Суд відхиляє доводи касаційної скарги сторони захисту щодо порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, відповідно до наданого їм у постанові Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 року тлумачення, відповідно до якого суд апеляційної інстанції під час вирішення питання про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді має керуватися приписами частини шостої статті 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження, визначених частиною першою статті 7 КПК України, у тих випадках, коли прийняте  слідчим суддею рішення не передбачено КПК України.

Ухвалення слідчим суддею рішення про продовження строків досудового розслідування передбачено нормами КПК України. Відповідно до частини 1 ст. 114 КПК України  слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Отже, передбачений ч. 2 ст. 28 КПК України обов`язок слідчого судді стежити за дотриманням розумного строку при розгляді питань, віднесених до його компетенції, передбачає можливість розгляду ним клопотань, поданих на підставі ч. 6 ст. 28 КПК України, та встановлення для сторін кримінального провадження процесуальних строків відповідно до положень ст. 114 КПК України.

Таким чином, Суд вважає, що ухвала винесена слідчим суддею в межах повноважень, наданих йому процесуальним законом. Посилання сторони захисту на те, що суд допустив помилку, неправильно визначивши дату початку строку досудового розслідування, не може розцінюватися як вихід за межі наданих йому повноважень (ухвала ВС від 02 січня 2018 у справі №757/6583/18-к, провадження № 51-10610ск18).

Заперечення сторони захисту щодо правильності встановлення  слідчим суддею строку початку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні можуть бути розглянуті судом першої інстанції, який наділений повноваженнями досліджувати усі важливі для справи обставини, включаючи допустимість наданих сторонами доказів, у тому числі й перевірити обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (постанова ВС від 5 лютого 2019 року у справі № 754/12820/15-к, провадження № 51-3099км18).

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у рішенні від 27 січня 2010 року № 3-рп/2010, положення п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України стосовно забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, крім випадків, визначених законом, слід розуміти так, що апеляційне оскарження судового рішення можливе у всіх випадках, крім тих, коли закон містить заборону на таке оскарження. Рішення, яким завершується розгляд справи, може стати предметом перегляду в суді вищого рівня в апеляційному порядку, і подання апеляційної скарги щодо такого рішення не може бути заборонено законом.

Водночас, законом можуть бути встановлені обмеження чи навіть заборони щодо оскарження в апеляційному порядку окремих процедурних судових рішень, зокрема у статтях 309, 310 КПК України, де визначені порядок і перелік ухвал слідчого судді, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Відмова апеляційного суду у відкритті апеляційного провадження у зв`язку із оскарженням такого судового рішення слідчого судді, окреме оскарження якого на цій стадії законом не передбачене, не є свідченням обмеження доступу до правосуддя.

ВИСНОВОК: Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, окремому оскарженню не підлягає.

 

 

Налоговые споры, податкові спори, налоговый адвокат, таможенные, фіскальні органи,  ДФС, ППР, ТТН, податкові – повідомлення рішення, фиктивная сделка, БЕЗТОВАРНОСТЬ ОПЕРАЦИИ, безтоварність господарської операції, практика єспл, європейський суд, СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ, податкова перевірки, заперечення на акт перевірки, недопуск перевіряючих, фіктивний контрагентвідмова в реєстрації, ПН, податкова накладна, ПДВ,  НДС, обжалование налоговых уведомлений - решений, Акт налоговой проверки, ипотека, іпотека, застава, поручительство, кредит, депозит, банк, споживач, права потребителя, Закон, кодекс, постанова, пленум, проценты, пеня, штраф, доллар, гривна, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФО, кредитор, акцепт,  вклад,  требования, сделка, хозяйственные споры, банкротство, ликвидация, недійсний правочин, визнання недійсним, купля – продажа, право власності, собственность, судебная практика, позовна давність, обшук, обыск, слідчий суддя, прокурор, протокол, иск,  апелляционная жалоба, суд, судебный сбор, юрист, судебная защита, Адвокаты Киева, юрист Киев, Адвокат Морозов Евгений Александрович, боржник,  валютний курс, взыскание, виконавче провадження, виконавчий збір, Европейский суд, експертна оцінка ринкової вартості нерухомого майна, забезпечення позову, заборгованість, заборона, ззадолженность, займ,  исковая давность,  исполнительное производство,  кредит, кредитор, купівля-продаж,  ликвидация,  мораторій, НБУ, нерухоме майно, неустойка, нікчемний, нововиявлені обставини, ообеспечение иска, обжалование, податкова вимога, податкове повідомлення – рішення, податкові органи, подсудность, позов, Позовна давність,  поручитель, постанова, поступка, ППР, Правочин, проценты, процессуальный срок, публичные торги, развод, раздел имущества,  рассписка, реєстраційний номер облікової картки, реконструкція предмету іпотеки, решение суда, сделка неуполномоченным лицом, скарга, скасування постанови, следователь,  слідчий, спільна сумісна власність подружжя, спор, срок, страхування, строк, стягнення, стягувач, суд, суддя, судебная практика, таможня, торги, транспортний засіб, транспортный налог, ТТН,  уступка право вимоги,  ухвала суду, ущерб,  факторинг, ФГВФО, фиктивное предпринимательство, фіскальні органи,  цінні папери, частки спадщини, шлюбний договір, штраф, юридическая консультация, юрисдикція, юрист, юстиция