instagram  telegram 2

Телефон: 066 183-78-12

16 серпня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в рамках справи № 925/1137/18 (ЄДРСРУ № 83691511) досліджував питання щодо повернення апеляційної скарги з підстав того, шо апеляційну скаргу підписано особою без зазначення її прізвища та посадового становища.

Відповідно до статті 129 Конституції України, забезпечення права на апеляційний перегляд справи є однією із засад судочинства, яка застосовується виходячи з принципу верховенства права, змагальності, рівності всіх учасників перед законом і судом, розумності строків розгляду справи.

У справі "Пелевін проти України" Європейський суд з прав людини зазначив, що держава, яка створює суди апеляційної чи касаційної інстанцій, має забезпечити, щоб особи, які відповідають перед законом, мали можливість користуватись всіма фундаментальними гарантіями статті 6 Конвенції в провадженнях у цих судах (див., наприклад, рішення у справі "Делкурт проти Бельгії", від 17.01.1970, пункт 25). Суд повторює, що право на суд, одним з аспектів якого є право доступу до суду, не є абсолютним і може підлягати дозволеним за змістом обмеженням, зокрема, щодо умов прийнятності скарг. Такі обмеження не можуть перешкоджати самій суті права доступу до суду, мають переслідувати легітимну мету, а також має бути обґрунтована пропорційність між застосованими засобами та поставленою метою (див., наприклад, рішення у справі "Ашінгдан проти Сполученого Королівства", від 28.05.1985, пункт 57, Серія А, N 93, та Рішення ЄСПЛ від 18.11.2010 у справі "Мушта проти України").

Згідно з частинами першою та третьою статті 56 ГПК України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 258 ГПК України в апеляційній скарзі мають бути зазначені повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності.

Згідно з пунктом 1 частини п`ятої статті 260 ГПК України апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції, якщо апеляційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не    підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

З урахуванням зазначеного вище, Касаційний господарський суд звертає увагу на те, що правильність оформлення апеляційної скарги, її змісту та форми покладається саме на скаржника. Незазначення безпосередньо скаржником ані посадового становища особи, яка підписала апеляційну скаргу, ані прізвища, ім`я та по батькові такої особи є обставинами, які мають суб`єктивний характер, і які, в свою чергу, унеможливлюють ідентифікацію особи, якій належить даний підпис.

Вказані вище обставини є підставою для повернення апеляційної скарги відповідно до приписів пункту 1 частини п`ятої статті 260 ГПК України, а тому правильне застосовування судом апеляційної інстанції даної норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.

ВИСНОВОК: Апеляційна скарга (аналогічно й позовна заява і касаційна скарга),  навіть якщо і в силу технічної помилки,  буде подана до суду без зазначення прізвища, ініціалів та посадового становища особи, яка її підписала…підлягає поверненню скаржнику без розгляду.

Матеріал по темі: «Правомірність повернення апеляційної скарги судом апеляційної інстанції», «Відмова у відкритті апеляційного провадження»

 

 

Теги: повернення скарги, оскарження судового рішення, орфографічні помилки, технічні помилки, відсутність ПІБ, не зазначення посади, судова практика, Адвокат Морозов

 

повернення скарги, оскарження судового рішення, орфографічні помилки, технічні помилки, відсутність ПІБ, не зазначення посади, судова практика, Адвокат Морозов